Tejpguiden steg 2

Hantera tejpen - att tänka på

Att välja packtejp är inte alltid det lättaste. Det är många parameterar som spelar in och vi ska här försöka reda ut en del av dem, såsom underlag, applicering, omgivande miljö, hantering, med mera.

Olika tejper för olika underlag

Valet av packtejp vid förslutning av wellpapplådor beror på wellpappens kvalitet och tjocklek. Består wellpappen främst av returfiber/ testliner, rekommenderas packtejp med gummihäftämne. 

För lådor med nyfiber räcker det många gånger med en tejp med akrylhäftämne.


Enwell
Enwell används främst vid lätt gods och trycket på kartongfliken är inte så högt. Ex. PP 4734

Dubbelwell
För gods som är medeltungt till tungt, passar lådor gjorda i dubbelwell. Trycket på kartongfliken är större och kräver starkare tejp. Ex PP 4024

Trippelwell
Om godset är extremt tungt eller farligt är de flesta wellpapplådor tillverkade i trippelwell. Kartongfliken utsätts för högt tryck och tejpen måste ha hög häftförmåga.
Ex. PVC 4124

Förslutning

Vid applicering av packtejp finns ett antal frågor som kan ge vägledning till hur appliceringen bör se ut.

  • - Vad ska packas?
  • - Hur ska det packas?
  • - Vad är viktigt för transport och lagring?

 


L-förslutning
för lättare gods

U-förslutning
för lättare gods och längre transporter eller för tyngre gods

U&L-föslutning
för tungt gods och längre transporter

H-förslutning
för extremt tungt gods


Om tejpen släpper
Det finns olika anledningar till att tejpen släpper:
- kyla/värme
- arbets-/lagringstemperatur
- felaktig applicering
- töjning vid applicering

Förvaring
Tejp ska förvaras liggande på snittytan i temperatur mellan 15-22 grader. Låt helst ytteremballaget vara kvar runt tejpen, det skyddar mot UV, damm och fukt. Förvara tejpen torrt och inte i direkt solljus. Tejp har en begränsad hållbarhet så använd den äldsta tejpen först.

Lagring i container i direkt solljus kan också orsaka problem!

Vi rekommenderar

PVC + gummi häftämne
För krävande förslutningar och mycket tunga kartonger, när inga miljökrav ställs.
PP + akryl häftämne
För krävande förslutningar och (mycket) tunga kartonger, när miljökrav ställs.
PP + akryl häftämne
För medeltunga kartonger, när miljökrav ställs.
PP + hotmelt häftämne
För enklare förslutning.